Moderne diesel nog steeds slecht voor luchtkwaliteit

Update: 17 maart, 2016

 

Zojuist presenteerde CE Delft een stevig rapport waarin het haarfijn uitlegt dat de fiscale stimuleringsmaatregelen (dieselauto’s in de kaart speelt en dus) onbedoeld een bedreiging zijn voor de luchtkwaliteit. ‘Dit komt’, en de citeren CE Delft ‘doordat de luchtvervuilende NOx emissie van een moderne Euro-5 dieselauto’s in de praktijk nog altijd erg hoog is. Ondanks dat de NOx Euronormen voor diesels sinds 1992 flink zijn aangescherpt, blijkt in de praktijk dat er nauwelijks progressie is geboekt en dat een Euro-5 diesel nog steeds gemiddeld evenveel NOx uitstoot als (een diesel van) 21 jaar geleden.’

CE Delft verwijst naar de studie ‘Luchtvervuilende en klimaat-emissies van personenauto’s – Een vergelijking van norm- en praktijkwaarden per brandstofsoort’ die het vandaag, dinsdag 8 oktober, presenteert tijdens Ecomobiel, de vakbeurs voor duurzame mobiliteit in Rotterdam. In de studie is onderzocht hoe groot de verschillen zijn tussen de uitstoot van personenauto’s volgens de typegoedkeuring en in de praktijk, op de weg. Daarbij is gekeken naar de klimaatemissies (CO2) en luchtvervuilende emissies (fijnstof en NOx).

Uit de studie blijkt dat uitsluitend bij dieselauto’s de NOx norm ruim wordt overschreden. Zelfs voor moderne Euro-5 dieselauto’s is de NOx-uitstoot gemiddeld 3 keer de normwaarde en in de stad en op de snelweg nauwelijks lager of zelfs hoger dan een Euro-1 dieselauto. Ten opzichte van een Euro-5 benzineauto is de NOx-uitstoot van een Euro-5 dieselauto zelfs gemiddeld 22 keer hoger.

Voor de eerste Euro 6-dieselauto’s zijn de praktijkemissies van NOx duidelijk lager dan voor Euro-5, maar nog altijd veel hoger dan de norm. Deze eerste inschatting is echter gebaseerd op een steekproef van slechts enkele modellen. Het is nog onduidelijk of deze lagere NOx emissie representatief zal blijken voor alle Euro 6 dieselauto’s of alleen geldt voor de eerste paar modellen – zoals eerder ook het geval was bij Euro 5 dieselauto’s.