Sponsoring

Vanaf de oprichting in 1970 is Van Gent maatschappelijk betrokken in de regio. Wij leveren graag een bijdrage aan maatschappelijke initiatieven en het lokale verenigingsleven.  

Lokaal betrokken

Van Gent sponsort vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid vele sportverenigingen in de regio. Wij vinden het belangrijk dat iedereen, jong & oud en op elk niveau kan sporten en deel kan nemen aan het verenigingsleven. Wij steunen daarom ruim 80 sportverenigingen en lokale initiatieven in de regio Amersfoort, Ede en Veenendaal.

De sporters uit de regio worden één keer per jaar extra in de schijnwerpers gezet tijdens de Van Gent finaleweken. Tijdens de finaleweken volgen wij samen met de BDU alle sportontknopingen van in de regio op de voet.  

Sponsorverzoeken

Regelmatig krijgen wij verzoeken voor sponsoring. Elke verzoek nemen we in behandeling, maar helaas kunnen we niet op alle aanvragen positief antwoorden. Voldoet jouw aanvraag aan de volgende punten? Stuur hem in!

  • Het doel heeft een lokaal karakter. Landelijke of internationale doelen laten wij aan andere over; 
  • Het doel heeft een zo breed mogelijk bereik en maakt zoveel mogelijk mensen blij. Wij sponsoren clubs en verenigingen in de breedte en kiezen ervoor om geen individuele (team)sponsoring te doen; 
  • De aanvrager is iemand die een binding heeft met Van Gent Autobedrijf. Bijvoorbeeld als klant, werknemer of leverancier.